wtorek, 24 lipca 2012

Ruch to zdrowie - Część 3Aktywność fizyczna a miejsce pracy

Zagadnieniem właściwej korelacji stanowiska pracy z jej specyfiką w aspekcie zdrowia zajmuje się ergonomika. Główne zagrożenia zdrowotne w pracy to: przedwczesne wystąpienie zmian zwyrodnieniowych stawów i spadek wydajności układów krążenia i oddechowego, spowodowane bezruchem i/lub
wykonywaniem powtarzalnych ruchów w statycznych pozycjach.